Poděkování sponzorům a partnerům

20.06.2013 12:56

 

Poděkování sponzorům a partnerům

Den otevřených dveří  NF AŽ proběhl úspěšně, i když vedro ochromilo celé město.

Velký dík všem, kteří přispěli svými produkty a pomocí při organizaci akce :

Panu Čudovi z Chotěboře za přívlastková vína z VINOTÉKY

Panu Syslovi z pivovaru REBEL z Havlíčkova Brodu za úplně nová osvěžující ovocná piva

Paní Ondráčkové za zdravé nápoje z exotického ovoce od fy. TAMDA FOODS Praha

V klubových prostorech NF AŽ bylo vzhledem ke „ klimatizaci“ kamenných zdí velmi příjemně a tak se debatovalo, ochutnávalo a hlavně plánovalo, co vše ještě přibude k již stávajícím činnostem.

Rozšířili jsme KLUB o další členy.

Kurs PATCHWORKU pod vedením paní Holubové proběhne v 8 lekcích od září :

18.09  šití z pruhů /taška    02.10 dokončení    18.10 větrníky /polštář     30.10  dokončení

13.11 šití přes papír /toaletní taštička    27.11 dokončení

11.12 vánoční patchwork /prostírka

08.01  dokončení kursu

Přihlášky na kurs u paní Ondráčkové nebo u paní Holubové