Činnost Nadačního fondu AŽ

08.10.2013 13:24

Nadační fond má potvrzenou dotaci na vybavení multifunkční učebny / cvičebny od SZIFu, takže se v příštím roce můžeme těšit na další rozšíření činností fondu, především v oblasti vzdělávání a osvěty.

Velký dík patří panu starostovi ing. Kopeckému, který nám přispěl na pořádání akcí pro děti i seniory ještě v letošním roce.

Zveme vás všechny, přijďte se podívat.

Těším se na Vás Evženie Ondráčková

zřizovatelka NF AŽ